Podstawowe rozumienie znaczenia finansów publicznych

Finanse publiczne to takie finanse, które zabezpieczają cele związane z bieżącym funkcjonowaniem państwa. Stanowią one źródło dochodów, które zapewniają realizację poszczególnych inwestycji albo stanowią wsparcie dla szeregu działań społecznych. Finanse publiczne są gromadzone przez wyznaczone instytucje administracji państwowej oraz samorządowej. Te właśnie instytucje wykonują całą gamę zadań związanych z operowaniem finansami publicznymi. Należą do nich: pobieranie konkretnych opłat podatkowych oraz przechowywanie ich na wyznaczonych rachunkach bankowych, odpowiednie dysponowanie pozyskanymi finansami mieszkańców, zabezpieczanie środków potrzebnych na uregulowanie państwowych zadłużeń kredytowych oraz pożyczkowych, wykonywanie analiz oraz odpowiedzialność za zaciąganie kolejnych zobowiązań finansowych państwa oraz odpowiednie udzielanie różnorodnych pożyczek społecznych ze środków publicznych. Finanse publiczne zatem związane są z szeregiem odpowiedzialności wyznaczonych jednostek terenowych oraz opierają się na całym systemie działań państwowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Bookmarks