Jakie ryzyko przy wniosku o dofinansowanie firmy

Od kilku lat wiele firm korzysta z dofinansowania różnych programów unijnych, ostatnio bardzo można skorzystać na dofinansowaniu z funduszu zawartego w programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Każdego roku bardzo wiele firm, tych małych i średnich, składa w nioski o dofinansowanie w ramach tego funduszu, na pewno nie wszyscy otrzymują takie dofinansowanie. Największe szanse mają ci, których wnioski oraz plany danego przedsięwzięcia biznesowego zawierają najbardziej logiczne argumentacje, ukierunkowane na wskazanie wszelkich możliwości wynikających z odpowiedniego i kierunkowego wykorzystania otrzymanych środków. Do niedawna było jeszcze tak, że wnioskodawcy, którzy wskazywali również zagrożenia, mogące pojawić się przy realizacji danego przedsięwzięcia biznesowego, byli traktowani gorzej niż przedsiębiorcy, którzy nie dostrzegali żadnych zagrożeń i nie wspominali o nich we wnioskach. Obecnie coraz więcej wniosków otrzymuje pozytywna decyzje z uwagi właśnie na fakt wskazania potencjalnych zagrożeń przy realizacji założeń pomysłu biznesowego, jeśli oczywiście przedstawione są jednocześnie możliwości dobrego zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie finansami

Skuteczne zarządzanie finansami firmy to nie lada wyzwanie. Mniejszym i bardziej skutecznym okazuje się zarządzanie budżetem domowym. Jednak i to niektórym nie wychodzi najlepiej lub też nie dostrzegają oni odpowiednich korzyści wypływających z wykorzystywania określonych sytuacji, które przekazuje nam los w życiu. Dlatego też na polskim rynku usług finansowych pojawiają się jak grzyby po deszczu firmy zajmujące się doradztwem finansowym. Zaczyna się dość niewinnie od sprawdzenia dostępności zapasów klienta poprzez tzw. analizę jego kosztów i przychodów. Podczas jej trwania odpowiednio przeszkolony pracownik otrzymuje dane, które w późniejszym okresie pozwolą mu dopasować odpowiedni produkt reprezentowanej przez niego firmy do potrzeb klienta. Zastosuje wówczas odpowiednie techniki sprzedażowe, które wzbudzą w kliencie poczucie potrzeby a wręcz konieczności skorzystania z tego typu oferty. A po skorzystaniu i podpisaniu umowy dany pracownik otrzymuje prowizyjne wynagrodzenie na własne konto.

Bez przygotowania nie ma szczytu w biznesie

Myśląc poważnie o biznesie należy mieć przede wszystkim doskonale opracowany plan. Chcąc zaistnieć na rynku interesów trzeba się wykazać, nie jest łatwa lecz nielicznym się udaję. Owszem szczęście w tym temacie jest potrzebne, bo przecież czasem jest opracowana naprawdę świetna strategia a jednak przychodzi porażka, musi być odpowiedni czas, a ta świadomość to głównie orientacja się w temacie. Przed podjęciem kroków zaleca się zapoznanie, dłuższa obserwacja, żeby świadomie wyciągnąć wartościowe wnioski i w pewnym momencie nagle nie zostać zaskoczonym. Bez wątpienia szkoła jest dobrą drogą, najpierw wykształcenie a później próba sił. Wydaję się, iż każdy może pomyśleć o biznesie i owszem jednak nie każdemu udaję się zrealizować ten pomysł. Wcześniej bezpieczniej jest po prostu odpowiednio się przygotować, niż zainwestować wysoki kapitał a później liczyć się z faktem, iż ma się długi i jeszcze świadomość przykrej porażki. Owoce biznesu potrafią nieźle namieszać w głowie, należy kierować się rozumem, a na pewno wyjdzie coś pięknego.

Bookmarks